Välkommen till Midälva Classic MC

Midälva Classic MC är en ideell sammanslutning av motorcykelhistoriskt intresserade, med uppgift att verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar tillvaratas, bevaras och brukas.

Vill Du vara med, kontakta vår ordförande här.